Vòng lặp while do kết thúc khi nào trong pascal

Admin

10/09/2023

Share

vong lap while do ket thuc khi nao trong pascal 718717

Vòng lặp while…Do trong Pascal kết thúc khi nào là một câu hỏi mà nhiều người đặt ra. Hãy tham khảo bài viết này trên Hoc365 để tìm câu trả lời.

Câu hỏi đánh giá trắc nghiệm

Vòng lặp while kết thúc bao giờ?

A. Khi một điều kiện đã được đáp ứng.

B. Khi đạt đủ số lần lặp.

Khi đã tìm ra Output.

D. Tất cả các lựa chọn.

Đáp án: A. Khi một điều kiện đã được đáp ứng.

Vòng lặp While – do là một vòng lặp không xác định số lần lặp trước, nên nó chỉ dừng lại khi một điều kiện đã được đưa ra được thỏa mãn.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, người đọc có thể theo dõi một số ví dụ dưới đây.

Cấu trúc vòng lặp while…Làm

Trong khi <Điều kiện>, thực hiện <Câu lệnh>.

Trong đó:.

 • Trong khi, làm: Là các từ khóa.
 • Điều kiện: Thường là một phép so sánh. Ví dụ: a không lớn hơn hoặc bằng 1000.
 • Câu lệnh có thể là câu lệnh đơn giản hoặc câu lệnh ghép. Ví dụ: a:=a+2. Nếu là câu lệnh ghép thì chèn từ “begin” phía trước.
 • Đọc giả có thể tham khảo bài viết về nhiệm vụ ban đầu mà câu lệnh while phải thực hiện để hiểu rõ hơn về hoạt động của vòng lặp while.

  Một ví dụ về vòng lặp while sẽ kết thúc khi nào?

  Ví dụ 1: Tính tổng các số từ 1 đến N cho đến khi tổng là số nhỏ nhất lớn hơn 500.

  Xem nhiều:  Tải video Capcut không logo cực đơn giản

  Ví dụ vòng lặp while kết thúc khi nào

  Trong ví dụ trên, quá trình lặp lại hoạt động như sau:

 • Sum là biến tổng, ban đầu được gán là 0.
 • I là biến đếm, ban đầu được ánh xạ bằng 1.
 • Vòng lặp trong khi sẽ tiếp tục chạy cho đến khi tổng lớn hơn hoặc bằng 500.
 • Trong vòng lặp, mỗi khi thực hiện, ta thêm i vào tổng.
 • Sau mỗi lần chạy, ta gia tăng i lên 1 đơn vị.
 • Cuối cùng, chúng ta in ra tổng để xem kết quả.
 • Vòng lặp sẽ tiếp tục cho đến khi tổng không vượt quá 500 và dừng lại khi tốt là số lớn hơn hoặc bằng 500.

  Ví dụ 2: Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N sao cho tổng đó vượt qua 200 và là số nhỏ nhất.

  Ví dụ vòng lặp while kết thúc khi nào

  Trong ví dụ trên, quá trình lặp lại hoạt động như sau:

 • Sum là biến tổng, ban đầu được gán là 0.
 • I là biến đếm, ban đầu được ánh xạ bằng 1.
 • Vòng lặp while sẽ tiếp tục chạy cho đến khi tổng lớn hơn hoặc bằng 200.
 • Trong vòng lặp, mỗi khi thực hiện, ta thêm i vào tổng.
 • Sau mỗi lần chạy, chúng ta tăng i lên 2 đơn vị để lấy các số không chia hết cho 2.
 • Cuối cùng, chúng ta in ra tổng để xem kết quả.
 • Nếu tổng chưa đạt điều kiện là số nhỏ nhất lớn hơn 200, vòng lặp sẽ tiếp tục chạy; ngược lại, nó sẽ kết thúc.

  Ví dụ 3: Lập trình tính tổng S=1+1/2+1/3+…+1/N cho đến khi tổng nhỏ nhất vượt quá 100.

  Xem nhiều:  Cách khắc phục nút home ảo trên iPhone không di chuyển được

  Ví dụ vòng lặp while kết thúc khi nào

  Trong ví dụ trên, quá trình lặp lại hoạt động như sau:

 • I là biến đếm được gán với giá trị 1 và sum là biến lưu trữ tổng được gán với giá trị 0.
 • Vòng lặp while sẽ tiếp tục chạy cho đến khi tổng vượt qua hoặc đạt đến 100.
 • Trong vòng lặp, mỗi khi thực hiện, ta thêm i vào tổng.
 • Sau mỗi lần chạy, ta gia tăng i lên 1 đơn vị.
 • Cuối cùng, chúng ta in ra tổng để xem kết quả.
 • Khi tổng đạt hoặc vượt quá 100, vòng lặp sẽ kết thúc, tức là điều kiện đã được thỏa mãn.

  Hoc365 đã cung cấp một giải thích chi tiết về cách vòng lặp while kết thúc. Chúng tôi hy vọng rằng thông tin này sẽ hữu ích cho bạn. Hãy tiếp tục theo dõi Hoc365 để có được kiến thức Tin học hay và chính xác.