T-SQL là gì? So sánh chi tiết T-SQL với SQL và PL/SQLZ.com Cloud VPS – Tốc Độ Cao Khởi Tạo Trong 1 Phút

Admin

11/09/2023

Share

t sql la gi so sanh chi tiet t sql voi sql va plsqlzcom cloud vps toc do cao 115075

T-SQL là viết tắt của Transact-SQL

T-SQL (Transact-SQL) là một ngôn ngữ truy vấn được sử dụng trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ Microsoft SQL Server và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác dựa trên SQL Server. Nó là một phiên bản mở rộng của ngôn ngữ truy vấn SQL (Structured Query Language) chuẩn với những tính năng và cú pháp đặc biệt của Microsoft SQL Server.

T-SQL cung cấp các câu lệnh và chức năng để thực hiện các tác vụ như truy vấn, thêm, sửa đổi và xóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Nó cũng hỗ trợ tạo và quản lý bảng, quyền hạn, gói lưu trữ (stored procedure), hàm và nhiều khía cạnh khác của hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu.

Sử dụng T-SQL, người dùng có thể tạo ra các truy vấn phức tạp để trích xuất dữ liệu từ nhiều bảng, sắp xếp, nhóm và tính toán các kết quả dựa trên nhiều tiêu chí. Ngoài ra, T-SQL cũng hỗ trợ các lệnh điều khiển dòng, điều kiện và vòng lặp để thực hiện các logic phức tạp trong quá trình truy vấn và xử lý dữ liệu.

T-SQL cũng có khả năng mở rộng bằng cách xử lý lỗi, gửi email, lập lịch tự động và tích hợp với các ngôn ngữ lập trình khác thông qua gói lưu trữ và hàm mở rộng.

T-SQL là viết tắt của Transact-SQL, là một ngôn ngữ lập trình dùng để tương tác với cơ sở dữ liệu quan hệ, được phát triển bởi Microsoft. Nó cung cấp các câu lệnh và cú pháp để truy vấn, thêm, sửa đổi và xóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu SQL Server.

Các ưu và nhược điểm của ngôn ngữ T-SQL

T-SQL là một ngôn ngữ có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Dưới đây là một số chi tiết về những ưu và nhược điểm của T-SQL:.

Lợi ích của T-SQL:.

 • T-SQL được tích hợp mạnh mẽ với hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server, cho phép tận dụng các tính năng và chức năng đặc biệt của nó.
 • T-SQL là một công cụ đa chức năng với nhiều câu lệnh và chức năng mạnh mẽ để truy vấn, quản lý và xử lý dữ liệu. Nó hỗ trợ nhiều tính năng như truy vấn phức tạp, xử lý lỗi, gói lưu trữ, hàm, lập lịch tự động và nhiều khả năng khác.
 • T-SQL tuân thủ nguyên tắc của ngôn ngữ truy vấn SQL tiêu chuẩn và có cú pháp rõ ràng và nhất quán, giúp cho việc viết, đọc và hiểu mã T-SQL trở nên dễ dàng và tiện lợi.
 • Microsoft SQL Server được trang bị đa dạng công cụ và tài nguyên, bao gồm SQL Server Management Studio (SSMS), Visual Studio và Azure Data Studio, để hỗ trợ phát triển và quản lý T-SQL. Điều này giúp người dùng làm việc hiệu quả với T-SQL.
 • Xem nhiều:  Bộ đôi điện thoại Philips không CAMERA, pin khủng nhập Nga-UK

  Nhược điểm của ngôn ngữ T-SQL là:

 • Mã T-SQL phụ thuộc vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu và được sử dụng cho SQL Server và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác dựa trên SQL Server. Để chuyển đổi sang hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác, bạn có thể cần chỉnh sửa mã T-SQL để phù hợp với hệ thống mới.
 • T-SQL có giới hạn trong việc xử lý dữ liệu trên các nền tảng di động hoặc hệ thống khác do nó tập trung vào môi trường SQL Server.
 • Các tính năng nâng cao gặp khó khăn: Mặc dù T-SQL có nhiều tính năng mạnh mẽ, nhưng khi cần xử lý dữ liệu không gian, dữ liệu đối tượng hoặc dữ liệu văn bản đầy đủ, có thể cần sử dụng công cụ hoặc ngôn ngữ khác.
 • T-SQL hỗ trợ gói lưu trữ và hàm mở rộng, nhưng việc mở rộng mã T-SQL có hạn chế so với việc sử dụng ngôn ngữ lập trình chuyên dụng khác.
 • T-SQL là một ngôn ngữ truy vấn mạnh mẽ và linh hoạt, nhưng có những hạn chế liên quan đến sự phụ thuộc vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể và khả năng mở rộng.

  T-SQL là viết tắt của Transact-SQL So sánh chi tiết T-SQL với SQL và PL/SQL 13

  Những câu lệnh cơ bản trong T-SQL

  Bên dưới là một số câu lệnh căn bản trong T-SQL.

 • Lệnh SELECT: Dùng để truy xuất thông tin từ cơ sở dữ liệu. Ví dụ:
 • Sql.

  CHỌN cột1, cột2 TỪ tên_bảng;.

 • Lệnh THÊM: Được sử dụng để chèn dữ liệu mới vào cơ sở dữ liệu. Ví dụ:.
 • Sql.

  CHÈN VÀO table_name (column1, column2) GIÁ TRỊ (value1, value2);.

 • Lệnh UPDATE: Được sử dụng để chỉnh sửa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Ví dụ:
 • Sql.

  CẬP NHẬT table_name ĐẶT column1 = value1, column2 = value2 KHI điều kiện;.

 • Lệnh REMOVE: Sử dụng để xoá dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Ví dụ:
 • Xem nhiều:  Ốp lưng siêu mỏng tích hợp cuộn cảm sạc không dây Baseus cho iPhone 6/ 6S Plus/ iPhone 7/ 7 Plus ( Qi Wireless Charge Receiver Case)

  Sql.

  XÓA TỪ table_name WHERE điều kiện;.

 • Lệnh TẠO BẢNG: Được sử dụng để tạo một bảng mới trong cơ sở dữ liệu. Ví dụ:
 • Sql.

  TẠO BẢNG tên_bảng (cột1 kiểu_dữ_liệu, cột2 kiểu_dữ_liệu, …);

 • Lệnh MODIFY TABLE: Được sử dụng để thay đổi cấu trúc của một bảng đã tồn tại. Ví dụ:
 • Sql.

  CHỈNH SỬA BẢNG tên_bảng THÊM tên_cột kiểu_dữ_liệu;.

 • Lệnh TẠO THỦ TỤC: Được sử dụng để tạo một gói lưu trữ mới (stored procedure). Ví dụ:
 • Sql.

  TẠO THỦ TỤC tên_thủ_tục NHƯ LÀM ĐẦU — Mã của gói lưu trữ KẾT THÚC;.

 • Lệnh TẠO HÀM: Được sử dụng để tạo một hàm mới trong cơ sở dữ liệu. Ví dụ:.
 • Sql.

  TẠO CHỨC NĂNG tên_chức_năng (@tham_số kiểu_dữ_liệu) TRẢ_VỀ kiểu_dữ_liệu NHƯ BẮT_ĐẦU BEGIN — Mã của chức năng END;.

  T-SQL cung cấp một loạt các lệnh và chức năng để thao tác và quản lý dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Dưới đây là một số lệnh cơ bản của T-SQL.

  T-SQL là viết tắt của Transact-SQL So sánh chi tiết T-SQL với SQL và PL/SQL 1313

  Điểm khác biệt giữa SQL và PL/SQL

  SQL là một ngôn ngữ truy vấn dữ liệu, trong khi PL/SQL là một ngôn ngữ lập trình có khả năng tương tác với cơ sở dữ liệu. PL/SQL mở rộng SQL bằng cách cung cấp tính năng lập trình và điều khiển dòng, cho phép viết mã lập trình phức tạp để xử lý dữ liệu và tạo ứng dụng cơ sở dữ liệu mạnh mẽ hơn. Cả hai đều là ngôn ngữ phổ biến trong quản lý cơ sở dữ liệu, nhưng chúng có sự khác biệt quan trọng.

  SQL:.

 • SQL là một ngôn ngữ truy vấn được dùng để giao tiếp với cơ sở dữ liệu quan hệ.
 • Nó tập trung vào truy vấn dữ liệu, thêm, chỉnh sửa và xoá dữ liệu từ các bảng.
 • SQL không có khả năng lập trình hoặc điều khiển dòng, và thường được sử dụng trong các truy vấn đơn giản hoặc cơ bản.
 • SQL là một ngôn ngữ cơ sở dữ liệu mạnh mẽ với nhiều lệnh khác nhau. Các lệnh cơ bản bao gồm SELECT, INSERT, UPDATE và DELETE, cho phép thao tác trên dữ liệu. Ngoài ra, SQL cũng cung cấp các lệnh để tạo và quản lý cấu trúc dữ liệu như CREATE TABLE, ALTER TABLE và DROP TABLE.
 • PL/SQL:..

 • PL/SQL là một ngôn ngữ lập trình kết hợp cả SQL và các tính năng lập trình riêng biệt.
 • Nó được dùng trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, ví dụ như Oracle Database.
 • PL/SQL mang lại khả năng lập trình, điều khiển dòng, xử lý lỗi và tạo ra các đối tượng phức tạp như thủ tục, hàm và gói.
 • Ngoài việc thực hiện các truy vấn SQL, PL/SQL còn hỗ trợ các cấu trúc điều khiển như IF-THEN-ELSE, LOOP, FOR, WHILE và các tính năng như biến, hằng số và xử lý ngoại lệ.
 • PL/SQL mang lại khả năng viết mã lập trình phức tạp, thực hiện các tác vụ logic phức tạp và tạo ra các ứng dụng cơ sở dữ liệu mạnh mẽ.
 • Xem nhiều:  Ứng dụng Portable là gì? Có nên sử dụng ứng dụng Portable

  T-SQL là viết tắt của Transact-SQL So sánh chi tiết T-SQL với SQL và PL/SQL 13

  Điểm khác biệt giữa T-SQL và PL-SQL

  T-SQL và PL/SQL là hai ngôn ngữ truy vấn và lập trình được sử dụng cho các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau, SQL Server và Oracle. T-SQL tập trung vào truy vấn và thao tác dữ liệu, trong khi PL/SQL là một ngôn ngữ lập trình đầy đủ với khả năng điều khiển dòng, xử lý lỗi và các tính năng mở rộng khác. Sự khác biệt chính giữa T-SQL (Transact-SQL) và PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language) là:

 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu:
 • T-SQL:. T-SQL là ngôn ngữ truy vấn và lập trình của Microsoft SQL Server và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác dựa trên SQL Server, chẳng hạn như Azure SQL Database.
 • PL/SQL:.. PL/SQL là ngôn ngữ truy vấn và lập trình của Oracle Database.
 • Tính chất lập trình:
 • T-SQL:. T-SQL tập trung chủ yếu vào các truy vấn và thao tác dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Nó hỗ trợ các câu lệnh SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE và các câu lệnh điều khiển dòng như IF-ELSE, WHILE, và các hàm tích hợp sẵn.
 • PL/SQL:.. PL/SQL là một ngôn ngữ lập trình đầy đủ với tính năng điều khiển dòng, xử lý lỗi, khai báo biến, vòng lặp, thủ tục, hàm, gói, và các tính năng mở rộng khác. Nó cho phép viết các chương trình lớn và phức tạp để xử lý logic kinh doanh và thực hiện các tác vụ phức tạp trên cơ sở dữ liệu.
 • Cú pháp:
  Xem nhiều:  Sau Since là thì gì? Cách chia thì theo sau Since
 • T-SQL:. T-SQL tuân thủ nguyên tắc cú pháp của SQL Server. Nó có các cú pháp riêng như DECLARE, SET, SELECT INTO, và các câu lệnh điều khiển dòng và xử lý lỗi khác.
 • PL/SQL:.. PL/SQL tuân thủ nguyên tắc cú pháp của Oracle Database. Nó có các khối BEGIN-END, DECLARE, EXCEPTION, LOOP, IF-ELSE, và nhiều cú pháp khác để hỗ trợ lập trình phức tạp.
 • Hệ sinh thái công cụ và tài liệu:
 • T-SQL:. T-SQL đi kèm với các công cụ và tài liệu hỗ trợ của Microsoft, chẳng hạn như SQL Server Management Studio (SSMS), Visual Studio, và các tài liệu chính thức từ Microsoft.
 • PL/SQL:.. PL/SQL đi kèm với các công cụ và tài liệu hỗ trợ của Oracle, bao gồm Oracle SQL Developer, Oracle Developer Studio, và các tài liệu chính thức từ Oracle.
 • T-SQL là viết tắt của Transact-SQL So sánh chi tiết T-SQL với SQL và PL/SQL 76

  Điều tra sự khác biệt giữa SQL và T-SQL

  T-SQL là một phiên bản mở rộng của SQL, được sử dụng chủ yếu trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server. Nó cung cấp các tính năng mở rộng và đa dạng hơn so với SQL. SQL là ngôn ngữ tiêu chuẩn được sử dụng trong nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau và tập trung chủ yếu vào truy vấn và thao tác dữ liệu cơ bản. Dưới đây là một số điểm khác biệt giữa SQL và T-SQL:..

 • Phạm vi ứng dụng:
 • SQL:. SQL là một ngôn ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để truy vấn và tương tác với cơ sở dữ liệu quan hệ. Nó là một ngôn ngữ chung và có thể được sử dụng trong nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như MySQL, Oracle, SQL Server, PostgreSQL, và nhiều hệ thống khác.
 • T-SQL:. T-SQL là một phiên bản mở rộng của SQL, được sử dụng chủ yếu trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác dựa trên SQL Server.
 • Tính năng bổ sung:
 • T-SQL:. T-SQL bổ sung một số tính năng mở rộng so với SQL chuẩn. Nó cung cấp các câu lệnh và chức năng phức tạp hơn, chẳng hạn như hỗ trợ cho các thủ tục (stored procedures), hàm (functions), gói (packages), triggers (kích hoạt), biến (variables), điều khiển dòng (flow control) và xử lý lỗi (error handling). T-SQL cũng cung cấp các tính năng đặc biệt của SQL Server, chẳng hạn như xử lý sự kiện (event handling), truy vấn XML, truy vấn toàn văn bản (full-text search), và các tính năng liên quan đến bảo mật và quản lý SQL Server.
 • SQL:. SQL chuẩn tập trung chủ yếu vào truy vấn cơ bản và thao tác dữ liệu. Nó không hỗ trợ các tính năng nâng cao và không đa dạng như T-SQL.
 • Cú pháp:
  Xem nhiều:  5 cách xử lý lỗi mở file excel không hiện ra dữ liệu thành công 100%
 • T-SQL:. T-SQL tuân thủ cú pháp của SQL chuẩn, nhưng nó cũng có một số cú pháp riêng. Ví dụ, T-SQL sử dụng từ khóa “SELECT” để truy vấn dữ liệu, và nó có thể sử dụng các từ khóa như “DECLARE”, “SET”, “IF”, “WHILE” cho điều khiển dòng và xử lý lỗi.
 • SQL:. SQL chuẩn có cú pháp cơ bản và đơn giản hơn. Nó sử dụng từ khóa “SELECT”, “INSERT”, “UPDATE”, “DELETE” và các từ khóa tương tự cho các truy vấn và thao tác dữ liệu.
 • Nhà cung cấp hỗ trợ:
 • T-SQL:. T-SQL được hỗ trợ chủ yếu bởi Microsoft và các sản phẩm dựa trên SQL Server. Công cụ quản lý SQL Server như SQL Server Management Studio (SSMS) cung cấp một môi trường phát triển và thực thi T-SQL.
 • SQL:. SQL là một ngôn ngữ tiêu chuẩn và được hỗ trợ bởi nhiều nhà cung cấp hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Các công cụ và môi trường phát triển có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể.
 • T-SQL là viết tắt của Transact-SQL So sánh chi tiết T-SQL với SQL và PL/SQL 43

  Tóm tắt

  T-SQL cung cấp các tính năng đặc biệt của SQL Server như xử lý sự kiện, truy vấn XML, truy vấn toàn văn bản và các tính năng liên quan đến bảo mật và quản lý SQL Server. Điều này giúp tối ưu hóa hiệu suất của cơ sở dữ liệu và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật phức tạp.

  T-SQL, mặc dù rất mạnh mẽ và linh hoạt, chỉ hỗ trợ chủ yếu cho các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server và các hệ quản trị dựa trên SQL Server. Vì vậy, việc sử dụng T-SQL phụ thuộc vào môi trường làm việc và yêu cầu cụ thể của dự án.

  Xem nhiều:  8 cách khắc phục iPhone không lên nguồn NHANH - CHUẨN nhất

  Tên miền .VN chỉ từ 20K | Tên miền toàn cầu chỉ từ 25K.

  Ưu đãi RẤT LỚN khi đăng ký domain tại TENTEN.

 • Tên miền tiếng Việt có giá chỉ 20k/domain khi mua từ 2 tên miền trở lên.
 • .VN -100% giá dịch vụ + hoàn 55k/tên miền.
 • Tên miền .COM/.NET chỉ còn 98k trong năm đầu khi mua từ 2 năm, và 198k khi mua 1 năm.
 • Các phần mở rộng tên miền quốc tế khác chỉ từ 25k/miền.
 • NHẬN KHUYẾN MÃI Ở ĐÂY.

  Các tìm kiếm liên quan đến chủ đề “T-SQL”

  Transact Sql. syntax Ưu điểm của t Sql. là gì pl/Sql. là gì
  T Sql. script pl/Sql. tutorial SELECT t SQL Ngôn ngữ lập trình SQL

  Bài liên quan.

 • So sánh SQL và mySQL, một số câu truy vấn SQL phổ biến nhất.
 • MySQL là gì? Phân biệt cụ thể SQL và MySQL cho người mới.
 • SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Cách cài đặt SQL Server được mô tả rất chi tiết.
 • Cách sửa 8 vấn đề phổ biến nhất của MySQL trong thực tế.
 • Tìm đường dẫn của tập tin cấu hình dịch vụ MySQL, PHP và Apache trên hệ điều hành Linux.
 • Sao lưu và phục hồi Cơ sở dữ liệu MySQL bằng cách sử dụng câu lệnh.
 • Hướng dẫn ngăn chặn địa chỉ IP hoặc cổng trên máy chủ Windows.
 • Cách phân biệt VPS và Cloud Server đơn giản, dễ dàng hiểu.
 • Máy chủ đám mây và những ưu điểm bất ngờ khi sử dụng.
 • Cloud Computing là gì? Các ưu điểm nổi bật của Cloud Computing.
 • Loạt lợi ích nổi bật của Google Cloud Hosting có thể bạn chưa được thông tin.
 • Cloud Native là gì? Nguyên lý hoạt động trên Cloud Native.
 • Cloud VPS là gì? Sử dụng Cloud VPS đem lại những lợi ích gì?
 • Cloud Hosting Linux là gì? Tất cả những điều bạn cần biết về dịch vụ Cloud Hosting Linux mới nhất từ A đến Z.
 • Hướng dẫn thêm một hoặc nhiều địa chỉ IP trên Cloud Server và Cloud VPS tại Z.Com.
 • Các câu lệnh thường được sử dụng để xem thông tin phần cứng trên hệ điều hành Linux.
 • Kết nối CloudFlare với trang web WordPress – 7 Tiện ích cơ bản.
 • Bảng giá cho thuê VPS Cloud mới nhất trong năm 2022.