Cách phân loại biểu thức Toán học

Admin

23/08/2023

Share

cach phan loai bieu thuc toan hoc 131200

#2. Phân loại biểu thức Toán học

Cách viết biểu thức Toán học là để chỉ rõ thứ tự thực hiện các phép toán trên các số (số hữu tỉ, số thực, số phức) và các chữ gọi là đối số.

Biểu thức đại số là biểu thức Toán học bao gồm phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia, phép nâng lên lũy thừa với số mũ nguyên và phép khai căn được thực hiện trên các đối số.

Biểu thức siêu việc là một biểu thức Toán học phức tạp, bao gồm phép nâng lên lũy thừa với số mũ vô tỉ, phép Logarit, phép lượng giác, và các phép toán khác, được thực hiện trên các đối số.

Biểu thức đại số hữu tỉ là biểu thức đại số chỉ gồm các phép cộng, trừ, nhân, chia và phép lũy thừa với số mũ nguyên dương của các đối số.

Biểu thức đại số phi tỉ là biểu thức đại số bao gồm phép khai căn của các biến số.

Biểu thức đại số hữu tỉ nguyên là biểu thức đại số hữu tỉ không chứa phép chia cho các đối số.

Biểu thức đại số phân số là biểu thức đại số phân số chứa phép chia cho các thành phần.

#2. Sắp xếp các biểu thức Toán học

Một vài lưu ý ….

 • Biểu thức Đại số hữu tỉ nguyên thường được được biết đến là đa thức.
 • Biểu thức Đại số hữu tỉ thường được gọi là phân số.
 • #3. Ví dụ minh họa

  Ví dụ 1. $A(x)=-9x^3+8x^2-\sqrt{8}x+7$, $B(x)=\frac{2x-\sqrt{6}x+8}{x+6}$, $C(x)=\frac{\sqrt{x-4}-\sqrt{x+8}}{\sqrt{x^2+7}}$ là các đại số học biểu thức của biến $x$ trên tập số thực $R$.

  Xem nhiều:  Ngày Cyber Monday là gì và diễn ra vào ngày nào năm 2023?

  Cụ thể hơn thì ….

 • $A(x)$ là một biểu thức đại số chứa các số nguyên dương và âm.
 • $B(x)$ là một biểu thức đại số rời rạc.
 • $C(x)$ là một biểu thức đại số phi tỉ số.
 • Ví dụ 2. $E(x)$ được định nghĩa là $\sin 2x+2x^2-2x+8$, $F(x)$ là $\tan 6x+7^x-6$, $G(x)$ là $\log (x+2)-x^{\sqrt{7}}+9$. Các biểu thức này được gọi là siêu việt với đối số $x$ trên trường số thực $R$.

  3. Biểu thức đại số hữu tỉ phân $I(x,y)$ được xác định như sau: $I(x,y)=(x+7y)^2-3xy+\frac{x-2}{y-9}+4$. Đây là biểu thức của hai đối số $x$ và $y$ trên trường số hữu tỉ $Q$.

  Ví dụ 4. $K(x, y, z)$ là một biểu thức đặc biệt với ba đối số $x, y, z$ trên trường số hữu tỉ $Q$. Biểu thức này được tính bằng công thức $\frac{x+9y+2z}{\sqrt{x}-\sqrt{z}}+7^{x-y}+\cos z^5$.

  #4. Những sai lầm cần tránh khi phân loại biểu thức Toán học

  Để phân loại một biểu thức Toán học là đại số hay siêu việt, chúng ta cần quan tâm đến tính chất của phép toán áp dụng lên đối số, chứ không phải trên hệ số.

  Ví dụ 5. $L(x)=\sqrt{5}x^2+\sin (15^o)(x+9)^3-(\log_2 4)(\sqrt{x}-9)^3$.

  L(x) vẫn là biểu thức đại số vô tỉ dù có chứa phép lượng giác và phép Logarit, tuy nhiên hai phép này không được thực hiện trên đối số $x$ mà trên hệ số thực.

  Thật vậy, nếu rút gọn các hệ số của L(x) thì ta sẽ được $\sqrt{5}x^2+\left(\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}\right)(x+9)^3-2(\sqrt{x}-9)^3$.

  #5. Lời kết

  Mình muốn chia sẻ một kinh nghiệm giúp phân loại nhanh các biểu thức Toán học thay vì viết câu kết.

  Xem nhiều:  Cài lại Win sẽ mất dữ liệu ổ nào và những dữ liệu nào không bị ảnh hưởng

  Các bước dưới đây sẽ được áp dụng để phân loại theo trình tự (vẫn tuân thủ việc thực hiện các phép toán trên các đối số).

 • Bước 1: Nếu trong biểu thức có sử dụng phép nâng lên lũy thừa với số mũ vô tỉ, phép Logarit, phép lượng giác, ta kết luận đó là biểu thức siêu việt. Ngược lại, nếu không có, ta kết luận đó là biểu thức đại số.
 • Tiếp tục phân loại biểu thức đại số theo các bước sau. Bước 2.1: Quan sát xem, nếu biểu thức có phép khai căn thì đây là biểu thức đại số vô tỉ. Ngược lại, nếu không có phép khai căn, thì đây là biểu thức đại số hữu tỉ.
 • Bước 2.2. Tiếp tục phân loại biểu thức đại số phân số.
 • Nếu biểu thức chứa phép chia cho các đối số, ta kết luận đây là biểu đại số hữu tỉ phân. Ngược lại, nếu không có phép chia, ta kết luận đây là biểu đại số hữu tỉ nguyên.
 • Mong rằng những thông tin trong bài viết này sẽ có ích cho bạn. Chào tạm biệt và hy vọng gặp lại các bạn trong các bài viết tiếp theo!