Lũy kế và Lũy kế giá trị thanh toán là gì? Công thức tính lũy kế?

Admin

14/09/2023

Share

luy ke va luy ke gia tri thanh toan la gi cong thuc tinh luy ke 670606

Lũy kế là khái niệm về giá trị thanh toán được tích lũy theo thời gian. Để hiểu rõ hơn về thuật ngữ này, hãy cùng FATO tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Cộng dồn (Cummulative) là quá trình tính toán và tổng hợp số liệu theo từng kỳ. Số liệu sau khi được cộng dồn theo từng đợt sẽ tiếp tục được cộng dồn theo thứ tự. Lũy kế thể hiện việc tổng hợp số liệu và được sử dụng để tính toán cho phần hạch toán của kỳ tiếp theo.

Lũy kế là tổng số tiền, hàng hoá hoặc dữ liệu tích lũy trong một khoảng thời gian nhất định.
Lũy kế là gì?

Công thức tính tổng tích lũy

Tính toán tổng theo công thức sau đây:

Tổng cộng = Số tiền phát sinh trong kỳ + Tổng cộng của tháng trước.

Bài toán minh họa:

Tổng tiền mượn trong tháng 1 là 3 triệu.

Số công nợ của tháng 2 là 5 triệu.

Nếu số nợ tháng 1 chưa được trả thì sẽ được tích lũy vào tháng 2.

3 triệu (số nợ tháng 1) cộng với 5 triệu (số nợ tháng 2) bằng 8 triệu (số nợ tổng 2 tháng).

Vậy tổng số nợ cho đến tháng 2 sẽ là 8 triệu đồng.

Định nghĩa lũy kế giá trị thanh toán là gì?

Giá trị thanh toán tích lũy bao gồm hai phần: lũy kế thanh toán tạm ứng và lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành.

Tổng số tiền đã thanh toán tạm ứng = Giá trị tạm ứng chưa thu hồi theo hợp đồng còn lại đến cuối kỳ trước – Chiết khấu tiền tạm ứng + Giá trị đề nghị thanh toán trong kỳ này.

Xem nhiều:  ID là gì? Một số loại thẻ ID được sử dụng phổ biến hiện nay

Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành bằng tổng số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành từ kỳ trước đến nay, cộng thêm chiết khấu tiền tạm ứng và giá trị đề nghị thanh toán trong kỳ này.

Lũy kế giá trị thanh toán bằng tổng lũy kế thanh toán tạm ứng và lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành.

Tích lũy khấu hao và tổn thất tích lũy

Định nghĩa khấu hao tích lũy là gì?

Khấu hao lũy kế là thuật ngữ liên quan đến lũy kế. Vậy khái niệm về khấu hao lũy kế là gì?

Khấu hao: là hoạt động doanh nghiệp thực hiện thu hồi từ từ các giá trị tài sản cố định đã đầu tư.

Khái niệm khấu hao lũy kế là tổng số tiền khấu hao tính cho mỗi năm, sau đó cộng dồn lại cho đến khi được thanh toán.

Khái niệm lỗ lũy kế là gì?

Thuật ngữ lỗ lũy kế đề cập đến sự giảm giá trị tài sản so với giá trị ban đầu. Giá trị này được ghi chép rõ ràng trong sổ sách, phần lỗ lũy kế sẽ là phần giá trị bị thiếu hụt nhiều hơn so với giá trị thực tế thu hồi được cho tài sản đó. Do đó, khi giá trị tài sản giảm, chúng ta cần ghi nhận một khoản lỗ lũy kế.

Ví dụ:.

Khi mua thiết bị máy móc, doanh nghiệp dự kiến sử dụng trong 10 năm. Tuy nhiên, sau 6 năm sử dụng, thiết bị không còn hoạt động. Điều này dẫn đến việc thiết bị đã hết hạn sử dụng trước 4 năm so với kế hoạch ban đầu, gây ra một khoản lỗ lũy kế.

Xem nhiều:  9 Cách Khắc Phục CH Play Bị Lỗi Nhanh Chóng Và Hiệu Quả Nhất

Công thức tính tổng lỗ lũy kế

Định nghĩa và ý nghĩa của tích lũy và tích lũy giá trị thanh toán là gì? Công thức tính tích lũy và những vấn đề liên quan.
Lũy kế và lũy kế giá trị thanh toán là gì? Công thức tính lũy kế và các vấn đề liên quan

Lỗ lũy kế được tính bằng cách trừ giá trị thu hồi của CGU từ giá trị trên sổ của CGU.

Trong đó: CGU là một đơn vị tạo ra tiền.

Khi gặp tình huống thua lỗ tích lũy, doanh nghiệp phải thực hiện việc ghi nhận và xử lý các khoản lỗ tích lũy này.

Ghi chép các số tiền thua lỗ tích luỹ:

  • Trong một mô hình giá ban đầu được áp dụng thì tổn thất tích lũy được xác định như sau:.
  • Nợ = chi phí của tổng lỗ được xác định bằng lãi hoặc lỗ dựa trên số tài sản đó.

  • Trong mô hình được thực hiện, lỗ lũy kế được ghi nhận như sau:
  • Nợ có thể được xem như là sự chênh lệch giữa giá trị được đánh giá lại và nguồn vốn có trên tài sản (khi tính toán, cần xem xét chi phí khấu hao).

    Lưu ý: Đôi khi, tình hình lỗ lũy kế có thể thay đổi theo hướng ngược lại. Cụ thể, chỉ có thể thay đổi khi một số chỉ số làm giảm lỗ lũy kế và đưa nó trở lại mức âm.

    Bài viết này cung cấp cho bạn đọc kiến thức căn bản về lũy kế và lũy kế giá trị thanh toán. Hi vọng những kiến thức này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tính lũy và lỗ lũy kế, và áp dụng chúng vào công việc hiệu quả nhất. Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc tư vấn về các vấn đề kế toán, hãy liên hệ ngay FATO để được giải đáp thắc mắc.

    Xem nhiều:  Tìm hiểu về bản chất UAC của Windows và tại sao chúng ta không nên tắt bỏ tính năng này