Khái niệm thư viện và hàm main trong C++ – Sửa Máy Nhanh

Admin

15/09/2023

Share

khai niem thu vien va ham main trong c sua may nhanh 430650

Để bắt đầu học C++, bạn cần hiểu hai khái niệm quan trọng: thư viện và hàm main. Trong chương trình đầu tiên mà bạn học, bạn sẽ phải khai báo và sử dụng thư viện, cùng viết những đoạn code chính trong hàm main.

Trước khi bắt đầu nghiên cứu, chúng ta sẽ viết một chương trình Xin chào thế giới trước.

1. Đoạn mã Hello World

Đầu tiên bạn tạo một tệp HelloWorld.Cpp sau đó nhập đoạn mã sau:.

1

2

3

4

5

6

#include <iostream.h>

void main()

{

cout<<"Hello World!"<<endl;

}

Sau đó bạn nhấn F5 thì thì chương trình sẽ được chạy và bạn sẽ thấy kết quả như hình dưới đây:.

Đoạn mã Hello World là một trong những chương trình đầu tiên mà người học lập trình thường được giới thiệu, nó được sử dụng để hiển thị thông điệp

Đoạn code trên sẽ in ra màn hình dòng chữ Hello World!. Đoạn code có dòng đầu tiên là #include được gọi là khai báo sử dụng thư viện và các dòng còn lại phía dưới được gọi là hàm main.

2. Định nghĩa thư viện trong C++

Khi chúng ta code một phần mềm hay chương trình, chúng ta phải tương tác với các thiết bị của máy tính như bàn phím, chuột, màn hình để nhận dữ liệu đầu vào và in kết quả trả về. Tuy nhiên, việc lập trình để giao tiếp với các thiết bị này không đơn giản và tốn thời gian. Vì vậy, người ta đã phát triển các thư viện sẵn có để khi cần sử dụng, chúng ta chỉ cần khai báo.

Thư viện trong lập trình là một khái niệm phổ biến trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình. Nó cung cấp cho chúng ta những hàm và phương thức có thể tái sử dụng trong nhiều chương trình, giúp tiết kiệm thời gian lập trình. Trình soạn thảo C++ hiện nay đã tích hợp sẵn các thư viện cần thiết, giúp lập trình viên dễ dàng khai thác. Tuy nhiên, khi viết code, chúng ta vẫn phải khai báo những thư viện mà chúng ta cần sử dụng.

Xem nhiều:  Lỗi Facebook: Xin lỗi, nội dung này không khả dụng ngay bây giờ năm 2021 [ĐÃ CỐ ĐỊNH]

Để khai báo sử dụng thư viện trong ngôn ngữ lập trình C++, chúng ta sử dụng cú pháp sau đây:

Từ khóa #include thông báo cho trình biên dịch rằng chúng ta muốn sử dụng một thư viện đã được khai báo và nó sẽ tự động thêm vào cho chúng ta.

Tôi muốn giới thiệu một số thư viện phổ biến khi lập trình bằng C++:

 • Iostream.H (thư viện này bao gồm các hàm đầu vào và đầu ra cout và cin).
 • Stdio.H (nó bao gồm hàm scanf, printf…).
 • Conio.H (nó bao gồm các hàm clrscr, getch…)
 • Math.H (nó chứa các hàm toán học như căn bậc hai, giá trị tuyệt đối, lũy thừa).
 • String.H (nó bao gồm các hàm liên quan đến chuỗi).
 • Đối với một chương trình C++ nhập xuất cơ bản, chúng ta phải sử dụng thư viện iostream.H.

  3. Hàm main() có ý nghĩa gì?

  Sau khi bạn đã nắm được khái niệm về thư viện và cách sử dụng nó, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về hàm main().

  Trong C++, main có nghĩa là chính, quan trọng. Trình biên dịch sẽ xử lý code từ trên xuống dưới và từ trái qua phải. Tuy nhiên, hàm main có một tính chất đặc biệt. Hàm main là nơi chứa những đoạn code sẽ được chạy đầu tiên khi chương trình được biên dịch, bất kể vị trí của nó trong file.

  Ví dụ: Viết chương trình hiển thị trên màn hình dòng chữ “Xin chào Freetuts.Net”.

  Xem nhiều:  Sandbox là gì? Cách thức thiết lập Sandbox vào ứng dụng

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  #include <iostream.h>

  void main ()

  {

  cout << "Hello Freetuts.net!";

  }

  Trong ví dụ này, tôi đã sử dụng hàm xuất cout để hiển thị một dòng chữ trên màn hình. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về nó trong các bài sau.

  Trong một chương trình C++, hàm main là bắt buộc và không thể viết nội dung của nó ở bên ngoài, vì điều này sẽ gây ra lỗi ngay lập tức.

  4. Phần kết luận

  Như vậy là tôi đã trình bày xong khái niệm về thư viện và hàm chính() trong lập trình C++.