Cout trong C++ và lệnh cin trong C++ – Sửa Máy Nhanh

Admin

14/09/2023

Share

cout trong c va lenh cin trong c sua may nhanh 364432

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu hai lệnh phổ biến nhất để nhập và xuất dữ liệu, đó là cin và cout. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về lệnh cout.

1. Lệnh cout trong C++

Cout trong ngôn ngữ lập trình C++ được sử dụng để hiển thị một giá trị hoặc một biểu thức lên màn hình của thiết bị (máy tính).

Cú pháp:.

Như vậy, để ngăn cách giữa các giá trị khi sử dụng cout, ta sử dụng toán tử <<. Nếu muốn in nhiều giá trị, ta sử dụng cú pháp sau đây:.

cout << "Gia Tri 1" << "Gia tri 2" << "Gia tri 3";

Trong các chương trình cơ bản, chúng ta thường sử dụng xuống dòng để làm cho mã nguồn dễ nhìn hơn. Để thực hiện xuống dòng, chúng ta có thể sử dụng một trong hai cú pháp sau đây:

cout << endl;
cout << "\n";

Endl là cú pháp được sử dụng trong ngôn ngữ lập trình C++, trong khi “\n” là cú pháp tương ứng trong ngôn ngữ C. Vì C++ được phát triển dựa trên C, nên nó có thể sử dụng hầu hết các cú pháp và thư viện của C.

Chào mừng bạn đến với freetuts.Net. Bạn đang học chuỗi C+ cơ bản.

#include <iostream.h>
using namespace std;
void main ()
{	
	cout << "Chao mung ban den voi freetuts.net";
	cout << endl;
	cout << "Ban dang hoc series C++ can ban";
	cout << endl;
}

Bạn nhấn F5 để thực hiện và kết quả sẽ như sau:.

Xem nhiều:  BEATS STUDIO BUDS

Lệnh cout trong C++ được sử dụng để xuất dữ liệu ra màn hình, giúp người lập trình hiển thị thông tin và kết quả của chương trình một cách dễ dàng và thuận tiện.

Hoặc bạn có thể viết ngắn gọn như vậy và kết quả tương đương.

#include <iostream.h>
using namespace std;
void main ()
{	
	cout << "Chao mung ban den voi freetuts.net" << endl;
	cout << "Ban dang hoc series C++ can ban" << endl;
}

2. Lệnh cin trong C++

Trái với cout, cin trong ngôn ngữ C++ được sử dụng để lấy dữ liệu từ bàn phím hoặc từ file. Thông thường, khi bạn học C++ cơ bản, bạn sẽ nhập dữ liệu từ bàn phím để giải các bài toán căn bản.

Để nhận dữ liệu từ bàn phím, chúng ta sử dụng cú pháp sau:

Trong đó biến được gọi là variable.

Nếu bạn muốn nhập nhiều giá trị cùng một lệnh cin, bạn có thể sử dụng cú pháp sau:

cin >> variable1 >> variable2 >> variable3;

Có thể bạn chưa hiểu rõ về khái niệm biến trong bài này. Nếu vậy, hãy xem qua ví dụ sơ lược và chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về nó trong bài tiếp theo.

Ví dụ: Tạo chương trình cho người dùng nhập vào một chuỗi sau đó hiển thị chuỗi đó trên màn hình.

#include <iostream.h>
using namespace std;
void main ()
{	
	char Ten[200];
	cout << "Nhap ten cua ban: ";
	cin >> Ten;
	cout << endl;
	cout << "Ten ban vua nhap la: " << Ten << endl;
}

Nguyễn Văn Cường – Freetuts.Net

Lệnh cin trong C++ được sử dụng để nhận input từ bàn phím và gán giá trị vào biến tương ứng.

Nếu bạn bỏ qua dấu cách, một số từ sẽ bị bỏ sót phía sau. Lý do sẽ được giải thích trong các bài tiếp theo.

Kết bài Cout trong ngôn ngữ lập trình C++ và Cin trong ngôn ngữ lập trình C++

Hướng dẫn trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng lệnh Cout và Cin trong ngôn ngữ lập trình C++ và cách thức hoạt động của hai lệnh này.

Xem nhiều:  Hồ Xuân Hương Đà Lạt - vẻ đẹp lãng mạn, hữu tình giữa lòng thành phố

Chúc các bạn áp dụng thành công!